4 kroky, jak vytvořit návrh DPS snadno a rychle

Zásadním předpokladem pro kvalitní desku plošných spojů je její návrh, na základě, kterého se vytváří její prototyp. Pokud si s přesným zadáním nevíte rady, nevadí. Právě v těchto případech můžete využít naši novou službu a návrh desky vytvoříme společnými silami. Stačí k tomu jednoduché 4 kroky:

  1. Vytvořte schéma budoucí DPS

Pro návrhy desek PCB používáme systém Mentor Graphics PADS VX. 2.4 STANDARD PLUS.

Elektrické schéma je tedy možné vytvořit ve schématickém editoru PADS DESIGNER tohoto systému. Dále jsme schopni schémata přijmout a zpracovat v editoru Cadence ORCAD CAPTURE a pokud nevlastníte žádný z těchto systémů tak je možné použít schématický editor TinyCAD (www.tinycad.net). Je intuitivní, jednoduchý a navíc dostupný zcela zdarma. Jeho instalace je velmi jednoduchá a obsahuje i PDF manuál.

Jiný formát elektrického schématu (např. obrázek JPG, DXF, PDF atd..) je možné použít, ale jen v případě velmi malých jednoduchých návrhů, a to pouze po předchozí konzultaci. Je však třeba počítat s prací a náklady na překreslení takto dodaného schématu do požadovaného formátu.

  1. Udělejte si představu o použitých součástkách

Pro budoucí editaci knihovny footprintů zašlete PDF soubory se specifikacemi od výrobce daných součástek, případně alespoň odkazy na ně.

  1. Udělejte si představu o parametrech výsledné DPS

Je potřeba si ujasnit tvar a rozměry desky s umístěním a parametry upevňovacích otvorů, rozmístění konektorů, chladičů, zakázaná místa pro umístění vyšších součástek atd...

V mnoha případech stačí jednoduchý náčrt (obrázek v JPG, PDF atd...). Detaily potom budou konzultovány průběžně během návrhu.

  1. Požadavek včetně všech materiálů zašlete na design@gatema.cz

Každý požadavek je zpracováván individuálně, proto nelze dopředu odhadnout jeho časovou ani finanční náročnost. Po prvotním vyhodnocení vstupů očekávejte zaslání předpokládaného rozsahu práce, předpokládanou cenu za návrh a termín dodání návrhu.

Design desky je nutno vždy ověřit na vzorku, především před spuštěním sériové výroby. 

Nová příručka pro vývojáře