novinky

07.07.2020

Navýšení maximální tloušťky DPS na 4,6 mm

Díky spojení Gatemy s naší dceřinou společností, špičkovým výrobcem DPS firmou Kubatronik Leiterplatten se nám daří posouvat technologické možnosti naší výroby. Úspěšně jsme dokončili testování výroby složitějších vícevrstvých desek. Můžeme tedy od  1.7. 2020 nabídnout našim zákazníkům výrobu vícevrstvých desek s finální tloušťkou až 4,6 mm. Stejně jako u ostatních desek je možné tyto DPS vyrobit s řízenou impedancí, slepými či pohřbenými otvory neboli všemi špičkovými technologiemi, kterými Gatema PCB a.s. disponuje. Vzhledem k náročnosti výroby je však potřeba design desky vždy konzultovat s našimi inženýry a také počítat s delší než standardní dobou výroby.